Wichai organised International Football Tournament 2018

Wichai organised International Football Tournament 2018

การแข่งขันฟุตบอล IFT…โรงเรียนวิชัยวิทยา จะได้จัดการแข่งขันฟุตบอล IFT Chiang Mai (International Football Tournament Chiang Mai) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ในเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เชียงใหม่อารีน่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสิรมทักษะการเล่นฟุตบอล การรับรู้รับทราบกฎระเบียบของฟุตบอล การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การรู้จักแพ้และชนะของนักเรียน ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ได้เชิญโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยผลการแข่งขันในรุ่น U13 รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผลการแข่งขันรุ่น U15 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นอกจากนี้มีรางวัลนักกีฬามรรยาทดี รุ่น U13 ได้แก่ นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 36 รุ่น U15 ได้แก่ นักกีฬาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบอร์ 13 รางวัล Top score (ผู้ที่ทำประตูมากที่สุดตลอดการแข่งขัน) รุ่น U13 ได้แก่ นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 27 และรุ่น U15 นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 48


Leave a comment