Wichai organised International Football Tournament 2018

Wichai organised International Football Tournament 2018

การแข่งขันฟุตบอล IFT…โรงเรียนวิชัยวิทยา จะได้จัดการแข่งขันฟุตบอล IFT Chiang Mai (International Football Tournament Chiang Mai) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ในเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เชียงใหม่อารีน่า ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสิรมทักษะการเล่นฟุตบอล การรับรู้รับทราบกฎระเบียบของฟุตบอล การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การรู้จักแพ้และชนะของนักเรียน ซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ได้เชิญโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยผลการแข่งขันในรุ่น U13 รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ผลการแข่งขันรุ่น U15 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิราลัย 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา นอกจากนี้มีรางวัลนักกีฬามรรยาทดี รุ่น U13 ได้แก่ นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 36 รุ่น U15 ได้แก่ นักกีฬาจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เบอร์ 13 รางวัล Top score (ผู้ที่ทำประตูมากที่สุดตลอดการแข่งขัน) รุ่น U13 ได้แก่ นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 27 และรุ่น U15 นักกีฬาจากวชิราลัย เบอร์ 48