Thailand

100% University Placement

โรงเรียนวิชัยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผลสำเร็จ 100% เต็ม ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35% มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 22.5% ศึกษาต่อต่างประเทศ 5% มหาวิทยาลัยอื่นๆ 37.5%