Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) Awards

Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) Awards

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูษณ ภู่ธงชัยฤทธิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Math warriors และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเด็กชายอิสรพณต์ เฉิน และนายโรเบิร์ต เจริญ แบตตี้ เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2561