Thai- KG Gymnastics Class

Thai- KG Gymnastics Class

วันนี้โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณีจัดการเรียนการสอนยิมนาสติก เด็กๆต่างตื่นเต้นกับการมาตรฐานระดับสูงของวิชาพลศึกษาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ครูผู้สอนที่มีความชำนาญ โดยการสอนได้ใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเล่นกับผ้าหลากสี การฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย การตีเทนนิส การกระโดดข้ามสิ่งกีดขว้าง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เป็นฝึกฝนและพัฒนาทางด้านร่างกายไปพร้อมกับความสนุกสนาน ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคน

Tags