International Junior Mathematics Olympiad (IJMO)

International Junior Mathematics Olympiad (IJMO)

นักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ International Junior Math Olympiad (IJMO) 2018 เมื่อวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2561 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน PAN ASIA INTERNATIONAL SCHOOL ที่ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี มีตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันจาก 18 ประเทศ โดยนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา ส่งตัวแทนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 5

  1. เด็กชายอิสระพล เฉิน          รางวัลชมเชย
  2. นายกฤติทัต วิบุลสันติ        รางวัลเหรียญทองแดง
  3. นายภูพาน มีอาสา          รางวัลชมเชย
  4. เด็กชายภูษณ ภู่ธงชัยฤทธิ์ รางวัลชมเชย
  5. นายโรเบิร์ต แบตตี้ รางวัลชมเชย