Honorary Consul of Australia in Chiang Mai at Wichai

Honorary Consul of Australia in Chiang Mai at Wichai

10 กรกฎาคม 2561 Mr.Ronald J.Elliott กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวิชัยวิทยา และถือโอกาสมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรจากท่านกงศุลฯ ได้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Genius Olympiad 2018 ณ Suny Oswego,NewYork,USA ช่วงวันที่ 12 – 24 มิถุนายน 2561 และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อ ที่ 6-9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา