จุดประสงค์หลังของ English Camp

จุดประสงค์หลังของ English Camp

คือการทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษและได้รับความสนุกสนาน ใน 2 วัน 1 คืนนี้จะได้รับ ทั้งความสนุกและประสบการณ์ ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเท่านั้นรวมถึงคุณครูด้วยเช่นกัน ในทุกๆกิจกรรมได้สร้างมาเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ