Thai-Cooking Club for Parents

Thai-Cooking Club for Parents

สำหรับชมรมการทำอาหารจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารที่หลากหลายประเภทเช่น ชุปเห็ด ขนมปัง ขนมเค้กบิสกิต งาแท่ง และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากจะได้เรียนวิธีการทำอาหารแล้วผู้ปกครองยังได้ชิมอาหารที่ทุกท่านได้ปรุงขึ้นอีกด้วย สำหรับชมรมการทำอาหารนั้นจะมีการเรียนทุกวันพุธในเวลาตั้งแต่ 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องอาหาร โดยการเรียนทำอาหารเมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย ซึ่งการจัดชมรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี