โรงเรียนอนุบาล-KG

Wichai Students Pay Respect to Their Teachers on Wai Kru Day

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถานายน 2561