Kindergarten

Wichai Students Pay Respect to Their Teachers on Wai Kru Day

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรู้ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถานายน 2561

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Friendship Dinner)  โดยเรียนเชิญครอบครัวนักเรียน ครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

100% University Placement

โรงเรียนวิชัยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผลสำเร็จ 100% เต็ม ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35% มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 22.5% ศึกษาต่อต่างประเทศ 5% มหาวิทยาลัยอื่นๆ 37.5%