Fire Drill In School

Free Saturday Course

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดคอร์สเรียนฟรีวันเสาร์กับครูชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนใหม่ (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ) เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยนักเรียนที่เรียน ครบคอร์สเรียน 4 เสาร์ จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนวิชัยวิทยา …….. สนใจลงทะเบียน ติดต่อ 053-274468 และ 082-3882121 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป