100% University Placement

100% University Placement

โรงเรียนวิชัยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ผลสำเร็จ 100% เต็ม ในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35%

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ 22.5%

ศึกษาต่อต่างประเทศ 5%

มหาวิทยาลัยอื่นๆ 37.5%

Tags