โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Friendship Dinner) 
โดยเรียนเชิญครอบครัวนักเรียน ครูอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้