ศิษย์เก่าแนะแนวการศึกษา

ศิษย์เก่าแนะแนวการศึกษา

22 มิถุนายน 2561 นายพงศ์ศิริ บริจินดากุล ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชัยวิทยา จบปีการศึกษา2551 ได้มาแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวิชัยวิทยาโดยนายพงศ์ศิริ จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Southern Denmark สาขา Metrology กับ Robotics Engineering และขณะนี้ได้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทำการวิจัยด้านหุ่นยนต์โรโบติกโดย Project นี้เป็นการร่วมมือกัน 3 มหาวิทยาลัย3ประเภทได้แก่จีนเยอรมนีและเดนมาร์กต้องเดินทางระหว่างประเทศจีนยุโรป ด้านประสบการ์ณทำงานของนายพงศ์ศิริ บริจินดากุล (ศิษย์เก่าโรงเรียนวิชัยวิทยา) ได้แก่.
– 2010 ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ ของ CU-TU
– 2012 อาจารย์พิเศษวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนจินดามณี
– 2013 ติวเตอร์วิชาฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– 2014-2016 Personal Trainer ที่ KU Health Fitness Center
– 2017 ทำงานวิจัยที่ Embodied AI & Neurorobotics Lab ที่สถาบัน Maersk

Mc – Kinney Moller ประเทศเดนมาร์กโรงเรียนวิชัยวิทยารู้สึกภาคภูมิใจที่ศิษย์เก่าสามารถนำความสำเร็จกลับมาสู่รั้วโรงเรียน และช่วยเหลือรุ่นน้องในการให้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป