กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2018

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2018

โรงเรียนวิชัยวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking ) โดยมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ความรู้เรื่องยาเสพติด โดยร้อยตำรวจเอกหญิงธัญพร ณ ลำพูน ตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5และ ดาบตำรวจ ดร.สมยศ ปัญญามาก กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค5 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงเต้นส่งเสริมการห่างไกลจากยาเสพติด โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวิชัยวิทยา และการนำเสนอป้ายผ้าต่อต้านยาเสพติดของแต่ละห้องเรียน