กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

10 สิงหาคม 2561 ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ ถึงพระคุณและความรักของพ่อแม่ อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก โดยมีกิจกรรมการร้องเพลงและการอ่านบทกลอนเกี่ยวกับวันแม่ ณ ลานกิจกรรมอนุบาลโรงเรียนวิชัยวิทยา