กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

โรงเรียนวิชัยวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco day” โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงละครและการสาธิตโทษของควันบุหรี่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่