การแข่งขัน Spelling Bee Competition

การแข่งขัน Spelling Bee Competition

ด้วยทางหมวดภาษาอังกฤษฝ่ายมัธยมศึกษาได้จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee Competition ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องมัลติมีเดียชั้น 5 ทั้งนี้หมวดภาษาอังกฤษได้เชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว.