การแข่งขัน Spelling Bee Competition

การแข่งขัน Spelling Bee Competition

ด้วยทางหมวดภาษาอังกฤษฝ่ายประถมศึกษาได้จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ Spelling Bee Competition มีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศอันดับ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมัลติมีเดียชั้น 5 การแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกเสียง การสะกดคำและความหมายของคำ ทั้งนี้หมวดภาษาอังกฤษได้เชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว