School Groups

Testimonials

 

เรามีความประทับใจในโรงเรียน 3 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกัน ด้านแรก คือ วิชาการ โรงเรียนนี้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษ และโรงเรียนยังไม่ลืมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำและทดลองจริง  สอง เรื่องจริยธรรม ความพอเพียง ความสมถะ และเรื่องการยอมรับในความแตกต่าง โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ แต่ว่าทุกคนอยู่กันได้อย่างเข้าใจ สาม คือ โรงเรียนไม่ละเลยความสุขของเด็กๆ ในวิชาพละเด็กๆ ได้วิ่งอย่างมีความสุข ในวิชาดนตรีได้เล่นดนตรี ในวิชาศิลปะก็ได้วาดรูปขีดเขียน ทำให้เด็กมีการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

ผู้ปกครองด.ช.ตันติวุฒิ ลิ้มรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ผู้บริหารปณิภาคลินิก

ความประทับใจของโรงเรียนวิชัยวิทยา หนึ่งโรงเรียนนี้เป็น English Program เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ โดย 1 ห้องก็จะมีครูประจำชั้นทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่าการเรียนรู้เรื่องภาษามีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ทักษะนอกเหนือจากเรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญคือการฟังและการพูด เรื่องที่สองก็คือระบบการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียน เด็กรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนหนังสือ และเรื่องที่สามคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด คุณครูก็มีการประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ผู้ปกครอง ด.ญ.จารุจิรา ลิขิตวัฒนาสกุล นักเรียนชั้นม. 2

นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์

ความประทับใจของผมเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ก็คือ ฝ่ายวิชาการให้ความสนใจกับลูกได้ดี ลูกผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผมประทับใจมากและก็มีความยินดีที่ลูกได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนนี้ 

ผู้ปกครองของ กะรัต สมบูรณ์ นักเรียนชั้นม.2

พินพง สมบูรณ์

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ ขนาดของโรงเรียนจะมีผลกับการดูแลเด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดขึ้น แล้วเมื่อดูห้องเรียนในห้องเรียนมีเด็กไม่มาก และมีคุณครูอยู่ 2 คน และยังมีพี่เลี้ยงคนไทยอีก 1 คนด้วย ประจำอยู่ที่ห้องเลย คุณครูนี่ก็มีคุณครูไทย 1 คนและครูฝรั่ง1 คนนะคะ  ในทัศนคติของดิฉันการเรียนภาษาจะต้องใช้วิธีซึมซับไม่ใช่วิธีท่องจำ การที่มีคุณครูฝรั่งอยู่ในห้องเด็กย่อมต้องได้การพูดไปโดยปริยายและถ้าเด็กไม่ได้คุณครูคนไทย พี่เลี้ยงคนไทยก้อคอยช่วยทำให้เด็กไม่เครียดค่ะ

ผู้ปกครองด.ญ.กัญญาภัทร์ กลั่นนุรัตน์ นักเรียนชั้นป.1

นางกฤษณา กลั่นนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

เรามีความประทับใจในโรงเรียน 3 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกัน ด้านแรก คือ วิชาการ โรงเรียนนี้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษ และโรงเรียนยังไม่ลืมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำและทดลองจริง  สอง เรื่องจริยธรรม ความพอเพียง ความสมถะ และเรื่องการยอมรับในความแตกต่าง โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ แต่ว่าทุกคนอยู่กันได้อย่างเข้าใจ สาม คือ โรงเรียนไม่ละเลยความสุขของเด็กๆ ในวิชาพละเด็กๆ ได้วิ่งอย่างมีความสุข ในวิชาดนตรีได้เล่นดนตรี ในวิชาศิลปะก็ได้วาดรูปขีดเขียน ทำให้เด็กมีการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

ผู้ปกครองด.ช.ตันติวุฒิ ลิ้มรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ผู้บริหารปณิภาคลินิก

ความประทับใจของโรงเรียนวิชัยวิทยา หนึ่งโรงเรียนนี้เป็น English Program เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ โดย 1 ห้องก็จะมีครูประจำชั้นทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่าการเรียนรู้เรื่องภาษามีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ทักษะนอกเหนือจากเรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญคือการฟังและการพูด เรื่องที่สองก็คือระบบการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียน เด็กรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนหนังสือ และเรื่องที่สามคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด คุณครูก็มีการประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ผู้ปกครอง ด.ญ.จารุจิรา ลิขิตวัฒนาสกุล นักเรียนชั้นม. 2

นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์

ความประทับใจของผมเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ก็คือ ฝ่ายวิชาการให้ความสนใจกับลูกได้ดี ลูกผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผมประทับใจมากและก็มีความยินดีที่ลูกได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนนี้ 

ผู้ปกครองของ กะรัต สมบูรณ์ นักเรียนชั้นม.2

พินพง สมบูรณ์

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ ขนาดของโรงเรียนจะมีผลกับการดูแลเด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดขึ้น แล้วเมื่อดูห้องเรียนในห้องเรียนมีเด็กไม่มาก และมีคุณครูอยู่ 2 คน และยังมีพี่เลี้ยงคนไทยอีก 1 คนด้วย ประจำอยู่ที่ห้องเลย คุณครูนี่ก็มีคุณครูไทย 1 คนและครูฝรั่ง1 คนนะคะ  ในทัศนคติของดิฉันการเรียนภาษาจะต้องใช้วิธีซึมซับไม่ใช่วิธีท่องจำ การที่มีคุณครูฝรั่งอยู่ในห้องเด็กย่อมต้องได้การพูดไปโดยปริยายและถ้าเด็กไม่ได้คุณครูคนไทย พี่เลี้ยงคนไทยก้อคอยช่วยทำให้เด็กไม่เครียดค่ะ

ผู้ปกครองด.ญ.กัญญาภัทร์ กลั่นนุรัตน์ นักเรียนชั้นป.1

นางกฤษณา กลั่นนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

ความประทับใจของดิฉันนะคะคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดิฉันเลือกไม่ผิดจริงๆ ค่ะ ได้ทั้งวิชาการและกิจกรรมที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ปกครองน้องกฤษกร ทองแดง ชั้นอนุบาล 3

สุจิตรา ภาพเสน่ห์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำหรับโรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา เรื่องด้านวิชาการคุณแม่ถือว่าโอเคค่ะ เพราะว่าน้องเรียนรู้คำศัพท์เยอะขึ้นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยและเขาก็สามารถเขียนตัวอักษรไทยและอังกฤษได้รวมถึงการระบายสี  ทำได้ดีขึ้นจากที่คุณแม่สอนในระดับหนึ่ง เรื่องภาษาเขาได้เยอะเพิ่มขึ้นและพูดชัดเจนคุณแม่ชอบและประทับใจมาก  พัฒนาการในเรื่องต่างๆดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนมาเรียน น้องก็ยังเล่นกับใครไม่เป็นตอนนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้อยู่กับคนอื่นได้ และทำไรได้เยอะขึ้น 

ผู้ปกครองน้องเดียร์นา นักเรียนชั้นอนุบาล1

วรินทร์ดา ศรีเจริญ