School Groups

News & Events

Congratulates athletes rowing

13-06-2016

แสดงความยินดีกับนายเจ๋อหยวน จาง นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักกีฬาเรือพายประเภททีม (เรือคยัค) แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ระดับประเทศไทย EGAT ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้รับเหรียญรางวัล 3 เหรียญเงิน