School Groups

News & Events

P.6 Trip at Doiintanont

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนชั้น ม.1 และ นักเรียนชั้น ป.6 โดยนำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ น้ำตกแม่กลาง และสวนสมอลฟาร์ม ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง

 

25 November 2016 P.6 students went to Doi Inthanont and Small Farm .Thanks to Secondary section for this field trip.