School Groups

News & Events

Latest news and upcoming events

14th International Festival of Language and Culture

In coming year 2016, February 13, Marmara Schools is proudly to announced the biggest program "14th International Festival of Language and Culture" at Thailand Cultural Centre, Bangkok The International ...

Read more

สำนักงานรัฐมนตรีให้การต้อนรับผู้บริหารและนักเรียนในเครือมาร์มาร่า

25-08-2558

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือบริษัท มาร์มาร่า จำกัด (Marmara Schools) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้อง MOC โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายอรรถพล ตรึกตรอง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือมาร์มาร่า ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง เข้าพบ ...

Read more

Marmara Schools Support His Excellency M.L. Pannada Diskul Charity Campaign

17-08-2015

Giving brings us closer to creating the world we would want to live in.  We want the world to have peace and harmony, even though sometimes inevitable things may ...

Read more

Government Ministries of Thailand Recognize Marmara Schools’ Achievements

28-08-2015

The Heads of School of Marmara Company in Thailand, namely Mr. Serhat Demir (Pan-Asia International School), Mr. Idris Kalkan (Siriwat Wittaya Bilingual School), and Mr. Ugur Eroglu (Chindamanee School ...

Read more

International Festival of Language and Culture 2015

15-02-2015

February15, 2015 Marmara Schools has officially launched the 13th International Festival of Language and Culture 2015 (IFLC) on Sunday, 15th February 2015 at Muangthai Rachadalai Theatre in Bangkok, Thailand ...

Read more

Awards

International Young Inventors Project Olympiad (IYIPO) in Georgia

Awarded: Gold Medal (2014), Silver Medal (2015)
Our representative students have achieved the gold and silver medals demonstrating how we can compete at the top level.

 

 

International Sustainable World Energy, Engineering& Environment Project Olympiad

I-Sweeep 2009 in U.S.A. Awarded: Bronze medal, Honorable Mention (2010, 2011, 2014)

The Royal Award. Awarded 2010

The Secondary Section of Wichai Wittaya English Program received the School Royal Award in 2010, presented by Her Royal Highness the Crown Princess Maha Chakri Sirindhorn. In order to achieve this prestigious award, our Secondary Section had to meet the strict qualifications set by the Ministry of Education at the District, Regional, and National Levels. 

Testimonial

What alumni and parents thoughts

View all

เรามีความประทับใจในโรงเรียน 3 ด้านใหญ่ๆ ด้วยกัน ด้านแรก คือ วิชาการ โรงเรียนนี้เด็กๆเก่งภาษาอังกฤษ และโรงเรียนยังไม่ลืมวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำและทดลองจริง  สอง เรื่องจริยธรรม ความพอเพียง ความสมถะ และเรื่องการยอมรับในความแตกต่าง โรงเรียนนี้มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ แต่ว่าทุกคนอยู่กันได้อย่างเข้าใจ สาม คือ โรงเรียนไม่ละเลยความสุขของเด็กๆ ในวิชาพละเด็กๆ ได้วิ่งอย่างมีความสุข ในวิชาดนตรีได้เล่นดนตรี ในวิชาศิลปะก็ได้วาดรูปขีดเขียน ทำให้เด็กมีการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ

ผู้ปกครองด.ช.ตันติวุฒิ ลิ้มรัตนกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แพทย์หญิงปณิภา สุวรรณสารกุล ผู้บริหารปณิภาคลินิก

ความประทับใจของโรงเรียนวิชัยวิทยา หนึ่งโรงเรียนนี้เป็น English Program เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษ โดย 1 ห้องก็จะมีครูประจำชั้นทั้งที่เป็นคนไทยและเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่าการเรียนรู้เรื่องภาษามีความจำเป็นที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ทักษะนอกเหนือจากเรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญคือการฟังและการพูด เรื่องที่สองก็คือระบบการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีความผูกพันกับโรงเรียน เด็กรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มาเรียนหนังสือ และเรื่องที่สามคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด คุณครูก็มีการประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

ผู้ปกครอง ด.ญ.จารุจิรา ลิขิตวัฒนาสกุล นักเรียนชั้นม. 2

นายแพทย์จำรูญ ลิขิตวัฒนาสกุล โรงพยาบาลนครพิงค์

ความประทับใจของผมเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ก็คือ ฝ่ายวิชาการให้ความสนใจกับลูกได้ดี ลูกผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบการเรียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ผมประทับใจมากและก็มีความยินดีที่ลูกได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนนี้ 

ผู้ปกครองของ กะรัต สมบูรณ์ นักเรียนชั้นม.2

พินพง สมบูรณ์

โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะ ขนาดของโรงเรียนจะมีผลกับการดูแลเด็กนักเรียนได้ใกล้ชิดขึ้น แล้วเมื่อดูห้องเรียนในห้องเรียนมีเด็กไม่มาก และมีคุณครูอยู่ 2 คน และยังมีพี่เลี้ยงคนไทยอีก 1 คนด้วย ประจำอยู่ที่ห้องเลย คุณครูนี่ก็มีคุณครูไทย 1 คนและครูฝรั่ง1 คนนะคะ  ในทัศนคติของดิฉันการเรียนภาษาจะต้องใช้วิธีซึมซับไม่ใช่วิธีท่องจำ การที่มีคุณครูฝรั่งอยู่ในห้องเด็กย่อมต้องได้การพูดไปโดยปริยายและถ้าเด็กไม่ได้คุณครูคนไทย พี่เลี้ยงคนไทยก้อคอยช่วยทำให้เด็กไม่เครียดค่ะ

ผู้ปกครองด.ญ.กัญญาภัทร์ กลั่นนุรัตน์ นักเรียนชั้นป.1

นางกฤษณา กลั่นนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

School Groups

Wichai Wittaya Bilingual School

Pan-Asia International School

Chindamanee School

Siriwat Wittaya